గూబ గుయ్‌మనిపించిన ధరలు!!!!!!

>> Thursday, November 24, 2011

ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతుంటే, ప్రజలు నానా కష్టాలు పడుతూ ఉంటే, నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు కూర్చుంటారా?...అని హరివీందర్ సింగు మన కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శరద్ పవార్‌ని గూబ గుయ్‌మనిపించాడు.

ఇదే వ్యక్తి మాజీ టెలికాం మంత్రి సుఖరాం పైన కుడా చెయ్యి చేసుకొన్నాడు.

Read more...

స్నెహం అంటే ఇదేరా!

>> Tuesday, November 22, 2011

ఒక రోజు ఇంటికి చాలా ఆలస్యముగా వెళ్ళాను.

నాన్న : ఇంతసేపు ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు? ఇప్పుడు టైం ఎంతయ్యిందో తెలుసా?

నేను : ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను.

(నాన్న వెంటనే...నా ఫ్రెండ్స్ కి ఫోన్ చేసాడు.)

రాము: అవును అంకుల్, ఇప్పటి దాకా ఇక్కడే ఉన్నాడు.

రెడ్డి: అంకుల్, ఇప్పుడే బయలుదేరాడు.

శ్రీను: ఇక్కడే ఉన్నాడు, చదువుకొంటున్నాడు..పోన్ ఇచ్చేనా?


ఐసే హర్ ఫ్రెండ్ జారూరీ హోతాహై.

(ఇది కేవలము నవ్వు కోవడానికే)

Read more...