నూతన రాజకీయ సంస్కృతి ఆవశ్యకత....!

>> Wednesday, July 05, 2006

నూతన రాజకీయ సంస్కృతి ఆవశ్యకత....!

ప్రజారాజ్యం (లోక్ సత్తా అను ఒక స్వచంద సంస్థ / నూతన రాజకీయ పార్టీ వారి సమాచార పత్రం)నిరుటి నెల అనగా జూన్ లొ ఒక చర్చా పత్రం ప్రచురించింది, దాని పేరే " నూతన రాజకీయ సంస్కృతి ఆవశ్యకత".

ఈ చర్చను ఇప్పుడెందుకు తెచ్చారో నాకు మాత్రం అర్ధం కావడంలేదు, "ఇది వారి రాజకీయ ప్రవేశ ప్రయత్నమా....అని అనుకుంటూ ఉండగానే" శ్రీ జె. పి. నారాయణ్ గారు (కన్వీనర్, లోక్ సత్తా) పేపరుకి ఎక్కేసారు... మైకు పట్టుకొని మరీ....త్వరలో మనం శంఖం పురిద్దాము... అంటూ.

"వస్తోన్నాయ్...వస్తోన్నాయ్...జగన్నాధుని రధచక్రాల్" అని ఎవరిని భయపెడుతున్నాడొ అర్థం కావటం లేదు... ఎలక్షనులొ గెలవటం అంటే I.A.S పాసు ఐనంత సులువు కాదు అని తెలియదెమో?
ఈయనకి మంది మార్బలము లేదు, ఉన్నదెమో తొక్కలొ చదువుకున్నావారు, జెండా పట్టుకు తిరగడానికి సిగ్గుపడేవారు.. ఇంకేమి గెలుస్తాడు.... నా మొహం ...!

ఐనా ఎమాటకమాటే చెప్పుకోవాలి, జె.పి. తెలివిని మెచ్చుకోవాలి.....ఎంతైనా I.A.S తెలివి....తన రాజకీయ ప్రవేశం కోసం 3, 4 సం నుంచే పునాది వేసుకొంటూ వచాడు...(నిఝ్ఝం గా, అచ్చంగా ఇది నా అభిప్రాయం....ఒట్టు తను లోక్ సత్తా పెట్టినప్పుడు, కొంచెం పేరులొకి వచ్చినప్పుడు... నా స్నెహితులకి ఇదే చెప్పాను)......

మిగతాది రేపు చదవండి..

0 అభిప్రాయాలు: