నగ్నంగా నాట్యమాడుతున్న యీ ఆలోచనలే - నూతన సంవత్సరానికి స్వాగత గీతాలు

>> Sunday, December 31, 2006

మొత్తం విశ్వంలోవున్న పదార్థం అంతా వొక చిన్న గోళంగా కుదించి వుండేది సృష్టి ప్రారంభంలో. అది ఎందుకు అల్లావుందో, ఎక్కడనుంచి వొచ్చిందో ఎవ్వరికీ తెలియదు.ఉంది.

ఆదిలో దాన్నెవరో గిర్రున తిప్పారు. అది కోట్ల సంవత్సరాలుగా గిరగిర తిరుగుతోది. తిరగడంలో గోళంలోపల పదార్ధాం, అణువులు వోత్తిడికి ఢీకొని విడి వేరు వేరు గోళాలుగ తిరుగాడాయి. అట్లా ఒక్కొక్క గోళంలో నుంచి కొన్ని పిల్లగోళాలు వుద్భవించి, పరిభ్రమిస్తూ వున్నాయి.

విడిపోయిన వాటికి అన్యోన్య ఆకర్షణ వుంది..నిర్ణీతమైన దూరంలో, మార్గంలోతిరుగాడుతాయి...గోళాలు పెరిగిపోతున్నాయి. కొన్ని విడిపోయి, నుశైపోతున్నాయి. కొన్ని పెద్దవైపోతున్నాయి. విశ్వం పెరిగిపోతూవుంది. విశ్వంలో ప్రతి పదార్థమూ గిరగిర తిరిగిపోతోంది. దాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు. మొదట్లో ఏ శక్తి తీపిందో, ఆ శక్తికి కూడా నిలపడం సాధ్యం కాదు...సృష్టి ఆగదు..పరిభ్రమిస్తూ వుంతుంది. విశ్వంయొక్క వైశాల్యం, గాంభీర్యంతో పోలిస్తే మానవుడు అల్పుడు. కాని దాని వైశాల్యం, గాంభీర్యం ఎట్టివొ, ఎంతటివో తెలుసుకోగల మహత్తర శక్తి, అద్భుత చైతన్యం, వొక్క మానవుడికే వున్నాయి.

విశ్వంముందు మానవుడి అల్పత్వం ఋజువు కావాలంటె, అది మానవుని ఊహవల్లే జరగాలి.

కానీ, ఇది తెలుసుకోవడం వేరు, ప్రత్యక్ష పరిశోధనకి పూనుకొని, ఊహని కార్యంలోకి మార్చడం వేరు...

ఆ కదలిపోయే సృష్టిని, తిరిగే విశ్వాన్ని చూస్తూ...వేడుకలు జరుపుకోవడం ఎంతవరకూ సబబు?

నగ్నంగా నాట్యమాడుతున్న యీ ఆలోచనలే - నూతన సంవత్సరానికి స్వాగత గీతాలు

ఆలోచనా సరళి మారకుంటె, ఎన్ని క్రొత్త సంవత్సరాలు వచ్చినా ఒక్కటే.

Read more...

మధ్యలో నాకెందుకు?

>> Friday, December 29, 2006

ప్రపంచంలో అరిష్టాలన్నీ అందరూ విశ్రాంతి లేకుండా, పనిలో నిమగ్నులుకావడం వల్లనే సంభవిస్తాయనుకొనేవాళ్ళలో నేనొకణ్ణి. ప్రతి సంవత్సరం వొక్కరోజేనా, ప్రతివ్యక్తి తనుచేసే పని నిలిపివేసి, తమాయించి, తన్నుతాను సింహావలోకనం చేసుకొని ప్రయోజనం కోరకుండా, ప్రపంచాన్ని తిలకిస్తే సత్ చిత్ ఆనందాలు సమకూరుతాయనుకొంటాను.

ప్రపంచం నామాట వినదు, ఈ ముక్కలు ఎందరెందరో చెప్పారు. ఏ వొకరిద్దరు ధన్యజీవులో తప్ప, యీ భోధ ఎవ్వరూ పాతించరు. గోళాలు తిరిగిపోతున్నాయి, భూమి తిరిగిపోతూంది. కాలం ఇంకా వేగంగా తిరుగుతోంది..ఎవ్వరూ ఆపలేరు, సమాజాలు కదలిపోతున్నాయి..మనిషి నిత్యకర్మ అనే చక్రంలో నలిగి తిరిగిపోతున్నాడు.

ఆ చక్రం (నిన్న చెప్పిన 'ఫ్యాను') తను తయారుచేసుకున్నదే..నాలాంటివారెవరైనా ఆపుదామని చెయ్యి పెడితే, ముక్క వూడిపడుతుంది..

మధ్య నాకెందుకు..?

Read more...

నా లోని నేను

>> Thursday, December 28, 2006

పిల్లలకి కదిలే ఆట వస్తువులంటె యిష్టం

ఈ సూత్రాన్ని గుర్తుంచుకొనే నేటి ఆట వస్తువులు తయారవుతున్నాయనుకొంటా..అందుకనే గిరగిర తిరుగుతున్న ఫాన్‌లో చెయ్యిపెట్టి నిలపాలని ప్రయత్నిస్తారు పిల్లలు..


అలా తిరిగే ఫాన్‌లొ వేళ్ళు పెట్టి నిలపాలని పిన్నలకే కాదు పెద్దలకి కుడా అనిపిస్తుంది...నా కట్లా ఎన్నోసార్లు అనిపించేది...దీనికి కారణం ఏమిటో మానసిల శాస్త్రఙ్ఞులు చెప్పాలి.


తెలియనివాటిని శోధించి తెలుసుకోవాలన్న అభిలాష మానవ సహజం! స్విచ్ లో చెయ్యి పెట్టి, విద్యుత్ ద్వారా షాక్‌తింటె ఎట్లా వుంటుందో! అలాగే ఫాన్‌లో చెయ్యి పెట్టి ఆపితే ఏం జరుగుతుందో!


దెబ్బ తగులుతుంది...ఆ దెబ్బలో బాధ వూహించుకొని మనపట్ల మనకి సానుభూతి కలగడం, ఆ సానుభూతి తో ముడిపడే ఆదరణ, శాంతి-యీ రకం చేష్టలకి ప్రేరణ అని తోస్తుంది..నాలుగంతస్తుల మేడమీద నుండి కిందకి చూసినప్పుడు, ఒక్క క్షణం, ఆ గోడమీదనుండి కిందకి దూకాలనిపిస్తుంది. ఊపిరిబిగపెట్టి అంత పని జరిగినట్లు వూహించి గోడనుంచి ఒకడుగు వెనక్కి వెయ్యడం జరుగుతుంది. మనల్ని మనం మనసికంగా బాధించుకోడం కిందకొస్తుంది ఈ తృష్ణ. కానీ చాలమందిలో, నాలో లాగే, యీ తృష్ణ ఊహలోనే వుండిపోతుందేమో..


నాకు చెయ్యాలనిపించికూడా చెయ్యలేకపోయిన పనినికాస్తా, పిల్లలు సాహసంతో చెసెస్తారు..అందుకనే వారిపట్ల ఆరకం ఆకర్షణ, అన్యోన్యం ఏర్పడిందేమో అని స్పురిస్తుంది.'నువ్వు చెయ్యవు కాదూ! చూడు, నేను చెయ్యి పెట్టి ఆపుచేస్తా' అన్నట్లు, ఆ పనిచేసి, చేసినట్లు నవ్వు ద్వారా ప్రకటిస్తారు.

Read more...

నాకు ప్రత్యేక సింహపురి కావాలి!!

ఏమిటో అందరూ...ప్రత్యేక తెలంగాణా, ప్రత్యేక ఆంధ్రా, ప్రత్యేక రాయలసీమ కావాలంటున్నారు...

ప్రత్యేక తెలంగాణా వస్తే... అది ఖమ్మం వరకూ, ప్రత్యేక ఆంధ్రా వస్తే అది గోదావరి జిల్లాలవరకూ, ప్రత్యేక రాయలసీమ వస్తే అది కేవలం తిరుపతి వరకూ మాత్రమే వర్తిస్తాయి...

మరి కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరుల పరిస్థితి ఏమిటి...?

అందుకే....

నాకు..ప్రత్యేక ఉమ్మడి కృష్ణా (కృష్ణా & గుంటూరు) కావాలి...మా నాన్న గారు ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యారు..

మళ్ళీ నాకే...ప్రత్యేక సింహపురి కావాలి....నేను ఇక్కడ 7వ తరగతి నుండి ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం వరకూ చదివా...మా పెద్దక్కనీ ఇక్కడే ఇచ్చాము..మాకు ఇల్లు కూడా ఉంది..

మళ్ళీ నాకే...ప్రత్యేక రాయలసీమ కూడా కావాలి...ఎందుకంటే...నా డిగ్రీ ఇక్కడే చెశాను.

అందుకే

జై బోలో... ప్రత్యేక సింహపురికి...
జై బోలో... ఉమ్మడి కృష్ణకి...
జై బోలో... ప్రత్యేక రాయలసీమకి...

గమనిక:

దొంగలు ఊర్లు పంచుకుంటున్నారు...మీరూ చేరండి...మీ రాష్ట్రం కోరండి..

Read more...