డాక్టర్

>> Thursday, July 19, 2007

photo courtesy : eenadu.net


ఔరా! డాక్టరేట్ తెచ్చుకోవడం ఇంత తేలిక అని తెలిస్తే, నేను కూడా ఎవరో ఒక ఫిరంగిని (అదే పళ్ళుతోమని ఫారినర్ని) (ఆడవాళ్ళనే లేండి) ముద్దు పెట్టేసుకొని, ఫేమస్ అయిపోయి, బిగ్‌బ్రదర్ లో పాలుగొనేవాడిని కదా?

అకటా! ఏంత నష్టం జరిగిపోయినది, అనవసరంగా ప్రతీవారు, తమ మోధో సంప్పత్తిని అనవసరముగా ఖర్చు చేసి, సమయాన్ని, ధనమును వృధా చేసితిరిగా!

అయ్యలూ! ఒక చిన్న ధర్మ సందేహం, మనము డాక్టర్ అని ఎవరినిపిలవాలి?

ఫైవ్‌స్టార్ హోటళ్ళూ (అదే ఆసుపత్రులు, కాల్పులు చేసి, తగాదా పెట్టుకొని, ఎలిబీకోసము, బైలు కోసము వచ్చే పెద్దవాళ్ళను రక్షించే భవనాలు, ఇంకా వెలగలేదా..అదేనండీ మన "కేర్ హాస్పిటల్", అపోలో హాస్పిటల్" లాంటివి అన్నమాట) కట్టే వైద్యులనా?, మేధోసంపత్తితో (రి)సెర్చ్ (వెదికినదే వెదికతం కాబోలు) చేసి కట్టలకట్టలు కాగితాలు సమర్పించినవారినా లేక కులంపేరుచెప్పుకోకుండా బ్రతకలేని(తప్పుతప్పు ఆడలేని, సినిమాలులేని) రియల్ స్టార్ "శ్రీహరినా", ఒళ్ళు దాచుకోకుండా (సిగ్గులేకుండా) కష్టపడే శెట్టిగారినా?

జరంత సోచాయించి చెబుతారు కదూ?

Read more...

ఓటు

>> Wednesday, July 18, 2007

రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ఓటు హక్కును వినియోగించకపోవడం నేరము...అలాంటప్పుడు, ప్రజాప్రతినిధులు, రాస్ట్రపతి ఎన్నికకు దూరంగా (తటస్థముగా) ఉండటము ఎంతవరకు సమంజసము...?

మీకు ప్రస్తుతము నిలబడిన అభ్యర్ధులు నచ్చకపోతే, మీవారిని (డమ్మీ)నిలబెట్టండి, వారికే ఓటువేయండి...

పెద్దలూ దయచేసి మీ ఓటును వినియోగించుకోండి.

స్నేహితులూ మీరూ మీ ఓటును ఉపయోగించి, మీ అభిప్రాయము తెలుపండి...

Read more...

ఫిలాసఫీ

>> Monday, July 16, 2007

తల్లి గర్భములో పాపడు కొశ్చను మార్కు ఆకారములో ఉంటాడు..అందుకేనేమో భూమిమీద పడ్డదే మొదలు వాడికి అంతా అయోమయము, అగమ్యగోచరము, జీవితం నిండా ప్రశ్నలు..


రచన : శ్రీ రమణ, రంగుల రాట్నం , నవోదయ పబ్లిషర్సు
స్వేచ్చానువాదం : అనీల్ చీమలమఱ్ఱి
(రచయితకు, పబ్లిషర్సు కు క్షమాపణలతో)

Read more...