ఫిలాసఫీ

>> Monday, July 16, 2007

తల్లి గర్భములో పాపడు కొశ్చను మార్కు ఆకారములో ఉంటాడు..అందుకేనేమో భూమిమీద పడ్డదే మొదలు వాడికి అంతా అయోమయము, అగమ్యగోచరము, జీవితం నిండా ప్రశ్నలు..


రచన : శ్రీ రమణ, రంగుల రాట్నం , నవోదయ పబ్లిషర్సు
స్వేచ్చానువాదం : అనీల్ చీమలమఱ్ఱి
(రచయితకు, పబ్లిషర్సు కు క్షమాపణలతో)

0 అభిప్రాయాలు: