మంచి నాయకులు కావాలేం?

>> Thursday, September 28, 2006

అది కరీంనగర్ నియోజకవర్గంలో ఒక గ్రామం. రచ్చబండ దగ్గర ఓ విద్యార్ధి నాయకుడు ఉపన్యాసం దంచేస్తున్నాడు -

'ఇప్పుడీ ఉపయెన్నిక యెవరికోసం? ఈ ముసలాయన "ఛాలెంజ్" చేసాడట..ఇంకోఆయన రెచ్చగొట్టాడట. ఇప్పుడున్నాయన "ఇజ్జత్ కా సవాల్ " అనుకొని రాజీనామా చేసాడట., సరే!., ఇవతల రాజీనామా చేసినాయన ఎలక్షన్లొ నిలబడతాడో లేదో చెప్పటం లేదు, ఇవతల "ఛాలెంజ్" చేసిన ముసలాయనా కండిడేట్ కాదు. సైన్యాన్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ద్వందయుద్ధం చేద్దామన్న పెద్దాయన మాట గాలికి ఎగిరిపోయింది. ఇక ఎవరి గురించి ఎన్నిక పెట్టినట్లు? ఎవడబ్బ సొమ్ము ఖర్చు పెడుతున్నట్లు?

"...తెలంగాణా సెంటిమెంటు మీద రెఫరెండం అంటున్నాడు గదయ్యా?.."...అడ్డు తగిలారు ఎవరో.

'...తెలంగాణా మీద రెఫరెండం పెట్టాలంటే., రాష్ట్రం అంతా పెట్టాలి., అనేక విషయాలు తేల్చుకొని ఒక ప్రతిపాదన ముందు పెట్టి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అని అడగాలి. అంతే గానీ ఈఒక్క నియోజక వర్గం లో ఒట్ల బట్టి 294 అసెంబ్లీ నియోజక వర్గ ప్రజలు ఏమనుకొంటున్నారో తేలిపోతుందా? ఎన్నిక ఫలితం అనేక అంశాలపైన అధరపడి ఉంటుంది. సిట్టింగ్ ఎం.పి ఏమిచేశాడు?.., రాబోయేవాడు ఏమి చేస్తాడు? ఇల అనేక పాయింట్లు వుంటాయి. అందువలన ఇది రెఫరెండమే కాదు.. అసలు నేనడిగేది - ఇప్పుడి ఎలక్షన్లు ఎందుకని?., అందువలన మంచి నాయకులు దొరికేదాకా మనమందరమూ ఎన్నికలను బహిష్కరించాలి - అని పిలుపునిస్తున్నాను. ఇది మనల్ని అడిగి పెట్టిన ఎన్నిక కాదు..'

విద్యార్ధి నాయకుడి ఉపన్యాసం విని అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు. 'అంతే..అంతే ఎన్నికల బహిష్కారమే...' అంటూ అరిచారు. కానీ చెట్టునీడన కూర్చొన్న పెద్దాయనలో మాత్రం చలనం లేదు. చుట్ట కాల్చుకొంటూ కూర్చున్నాడు. విద్యార్ధి నాయకుడు ఆయనకేసి తిరిగి 'ఏం పెద్దాయనా! నువ్వేమీ పలక్కుడా వున్నావు? నువ్వెళ్ళి ఓటేస్తావా ఏంది?' అన్నాడు.

ఆయన చుట్ట పడేసి, ఎమర్రా!, అయితే మీరందరూ ఓట్లేయరన్నమాట...అడిగాడు జనం కేసి తిరిగి.

అంతేగదా పెద్దాయనా..! వాళ్ళు మనల్ని అడిగి పెట్టారా ఈ ఎలక్షను? అన్నాడు శ్రోతల్లో ఒకడు.

ఒరే! నేను పెద్ద చదువుకున్నోణ్ని కాను, కానీ తెలియక అదుగుతాను., జవాబు చెబుతావా? అని మొదలెట్టాడు పెద్దాయన.

ఇంకా కావాలంటే.....గ్రేట్ అంధ్రా. కాం (ఇక్కడ) నొక్కండి.

అనిల్ చీమలమఱ్ఱి

1 అభిప్రాయాలు:

చదువరి September 28, 2006 8:10 AM  

బాగుందండి, మంచి లింకిచ్చారు.