రాజభోగం

>> Wednesday, September 06, 2006

kosarAju

ఖాతాదారులను నట్టేట ముంచిన కృషీ బ్యాంకు అధినేత "కొసరాజు గారికి జరుగుతున్న రాజభోగాలు" చూస్తుంటే....ఇతనే మోసం చెశాడా అనిపిస్తుంది..

అర్ధాంతరంగా బ్యాంకును మూసేసి, విదేశాలకు పారిపోయి, విలాసాలు అనుభవించినదే కాకుండా ప్రస్తుతము..చుట్టూ సెక్యూరిటితో, విందులతో, ఆ పరీక్షలు, ఈ పరీక్షలు అని విహార యాత్రలు చేస్తున్నాడు.

అయినా దొంగలకి, నేరస్తులకి, రౌడీలకు ఈ రాజభోగమేమిటో?

వాడు నేను మోసం చేశాను అంటుంటే, లై డిటెక్టర్ పరీక్షలని, ఇంకో పరీక్షలని ఇంకా మన డబ్బు ఎందుకు దొబ్బెట్టాలి? ఖాతాదారులనుంచి దొబ్బింది సరిపోలేదా?

"వాడిని మధ్యకు వదలండి, నిజాలు రాబడతాము", అనే ఖాతాదారులకన్నా లై డిటెక్టర్లు గొప్పవా, నిజాన్ని వెలికి తీయడంలో?

ఇకనైనా ఈ టెస్టులు అనటం మానేసి, " చెబుతావా? ఛస్తావా!" అనడం మచిదేమో...ఆలోచించండి పోలీసు బాబాయిలు...

"కొస"మెరుపు : బ్యాంకులనుంచి ఋణాలు తీసుకొనే ఒక పెద్దమనిషి, ఆ డబ్బుతో, విదేశీయానం చేస్తూ, ఫొటోలు తీసుకోంటూ, రోడ్డు ఎక్కాడు (అదేనండి ప్రకటనలకై బోర్డులు, హోర్డింగులు ఎక్కాడు). ఇంతకీ అతను డబ్బు మొత్తం చెల్లించాడా లేదా, దేశంలో ఉన్నాడా లేదా అనేవి తెలియలేదు.

అతని పేరా....ఆ ఒక్కటీ అడక్కు..!

(ప్రపంచం మొత్తానికీ అతని పేరు తెలుసు...మీకు తెలియకపోతే చెప్పండి....అప్పుడు నేను చెబుతాను.)

2 అభిప్రాయాలు:

cbrao September 06, 2006 9:09 PM  

Kosaraju refused to sign on narco lie-detection test or other.Wonder why?

Anonymous December 25, 2009 10:12 PM  

full motion video crack
1.71 flashget keygen
jackinsider crack
stylewriter warez download
doom 3 download warez
nero liteon keygen
advanced office password recovery trial crack
adobe acrobat 7 0 professional incl keygen paradox
asf converter v1.61 crack
silo 3d crack
dvdxcopy platinum 4.0.3.8 full incl crack
winrescue xp keygen
developer express crack
roxio easy cd creator 7 crack
advanced office password recovery 3.03 keygen
whitney houston on crack pictures
active file recovery for windows crack
edonkeybot2 crack
mirrorfolder 3.0 crack
norton internet security 2004 download crack
star wars warez
videomatch crack
getwebpics 2.0 crack
operation flashpoint goty crack
20 20 kitchen design crack