వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

>> Sunday, August 27, 2006ఈ సంవత్సరమన్నా తనను చెరువుల్లో నిమర్జనం చేసి నీటిని కలుషితం చేయవద్దంటున్న
పర్యావరణ గణపతి.

0 అభిప్రాయాలు: